عاشقانه ها

سالها دل طلب جام جم از ما ميكرد/آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد

آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست